Սուբ Զատիկ

Սուբ Զատիկը՝ Հիսուսի հարության տոնը Լոր գյուղում: