Էքսկուրսիա

Ուսումնաճանաչողական այց-էքսկուրսիա Արենիի գինու գործարան և Նորավանք: