ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ,ԲԱՇ ԱՊԱՐԱՆԻ,ՂԱՐԱՔԻԼԻՍԱՅԻ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԵՐԸ