Հովհաննիսյան Թամարա Անդրանիկի

Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի