Հակոբջանյան Անահիտ Արտավազդի

Ֆիզիկայի ուսուցչուհի,լաբորանտ