Խաչատրյան Լորիկ Հարփիկի

Հայոց լեզու և գրականության ուսուցիչ