Առաքելյան Արմենակ Սաշայի

Աշխարհագրության, շախմատի և ՀԵՊ-ի ուսուցիչ