2-րդ դասարան

1.Բախշյան Դանիել Պողոսի

2.Հակոբյան Գոռ Արսենի

3.Հարությունյան Նարեկ Արբակի

4.Հովսեփյան Հայկ Զավենի