11-րդ դասարան

1.Աղաբեկյան Մանուշակ Սերգեյի

2.Առաքելյան Ադելա Գրիշայի

3.Ավագյան Մանվել Աշոտի

4.Դավթյան Համեստ Արմենչիկի

5.Լալայան Արամ Նորայրի

6.Հովսեփյան Ալբինա Անդրեասի

7.Մկրտչյան Լիանա Սամսոնի