1-ին դասարան

h/h Ազգանուն,անուն,հայրանուն
1 Օհանյան Արևիկ Հովհաննեսի