ԴՊՐՈՑԻ ԿՈԼԵԳԻԱԼ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Անվանական կազմ
Լորի միջնակարգ դպրոցի կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝խորհրդի
1.Առաքելյան Արմենակ-մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ
2.Մնացականյան Հասմիկ- մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ
3.Ստեփանյան Բելա-ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ
4.Խաչատրյան Հրաչուհի- ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ
5.Առուստամյան Դավիթ-ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ /ՏԻՄ ղեկավարի ներկայացմամբ/
6.Հովհաննիսյան Կարեն-ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ
7.Հովհաննիսյան Շահեն- ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ
8.Գրիգորյան Նադեժդա-նախարարի ներկայացուցիչ