ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2018-2019  ուստարվա առաջին դասարանի ընդունելություն

ՀՀ   Սյունիքի մարզի  Լորի  միջնակարգ դպրոց  ՊՈԱԿ-ի  2018-2019  ուսումնական տարվա   առաջին դասարանցիների ընդունելության   համար փաստաթղթերն  ընդունվում  են 2018  թվականի հունիսի  1-ից մինչև  սեպտեմբերի  1-ը  ներառյալ՝ աշխատանքային  օրերին, ժամը 10:00-15:00-ն:

Դպրոցի  առաջին  դասարան  կարող  են  ընդունվել  այն  երեխաները, որոնց 6  տարին լրացել  կամ  լրանալու  է մինչև  2018 թվականի դեկտեմբերի  31-ը  ներառյալ:Ներկայացնել  հետևյալ  փաստաթղթերը.

  1. Դիմում  դպրոցի  տնօրենի անունով
  2. Ծննդյան վկայականի պատճենը
  3. Պետական ռեգիստրում հաշվառված լինելու մասին տեղեկանքը
  4. Երկու լուսանկար 3/4   չափի
  5. Ծնողի անձնագրի պատճենը

Փաստաթղթերը  ներկայացնել բնօրինակների  հետ  միասին: